teachers

师资教学

首页Jt icon e19c976303027c3a8b9725640fd6d38009de7f0d6cf24fb2d6666c67127fb55c 师资教学Jt icon e19c976303027c3a8b9725640fd6d38009de7f0d6cf24fb2d6666c67127fb55c 名师团队
长沙智博美术教师——王建起

长沙智博美术教师——王建起

毕业于怀化学院,美术系油画专业。 在校期间,多次获得奖学金,助学金。油画作品《树》,《油菜花》获得全国青年油画写生展优秀奖。教学多年,讲课生动幽默,对学生认真负责,工作勤奋。

____________
长沙智博美术教师——邓磊

长沙智博美术教师——邓磊

____________
长沙智博美术教师——田国虎

长沙智博美术教师——田国虎

____________
长沙智博美术教师——阮鹏

长沙智博美术教师——阮鹏

____________
长沙智博美术教师——刘志

长沙智博美术教师——刘志

____________
长沙智博美术教师——刘寨

长沙智博美术教师——刘寨

____________
长沙智博美术教师——刘志强

长沙智博美术教师——刘志强

____________
长沙智博美术教师——阳兴

长沙智博美术教师——阳兴

____________
长沙智博美术教师——向浑

长沙智博美术教师——向浑

____________
长沙智博美术教师——许耀

长沙智博美术教师——许耀

____________
Back top e37c1514ef2771ef99ccd0495180c324f4cfa82a342a928444913855858966b3
Fixed apply icon 0d7ece1836976d776d1c07f591e16911a6a5417c30aebf71b1f3607344c6e55a

在线报名

Qq 0e895ee1de118208657ee8962d04331368d53a69568abbc9c83bde36a7c7ec59

QQ咨询

Weixin 56311fba3f158e4c702fcf5e20167874872f0768f5dc1faaf59f2914502514de

关注公众号

     20180910085253 Right jt white c66783033144eda08e2b71ff01154f847174a65b936cc684fac54283a6948db7
Weibo 502220e4bc909f01a623947dbe6716471b80f186d8cb60a98ddd209127b45f49

微博动态

     20180910085305 Right jt white c66783033144eda08e2b71ff01154f847174a65b936cc684fac54283a6948db7