teachers

师资教学

首页Jt icon e19c976303027c3a8b9725640fd6d38009de7f0d6cf24fb2d6666c67127fb55c 师资教学Jt icon e19c976303027c3a8b9725640fd6d38009de7f0d6cf24fb2d6666c67127fb55c 名师团队Jt icon e19c976303027c3a8b9725640fd6d38009de7f0d6cf24fb2d6666c67127fb55c 本页
长沙智博美术教师——高尚

长沙智博美术教师——高尚

毕业于北京工业大学,进修于中央美术学院 

具有多年的高考实 战指导经验,是教学中的主力,曾在北京大型画室任主教,各科绘画技艺全面, 教学严谨严格,示范教学能力强,是深受学生 喜欢的老师。

资讯推荐

Back top e37c1514ef2771ef99ccd0495180c324f4cfa82a342a928444913855858966b3
Fixed apply icon 0d7ece1836976d776d1c07f591e16911a6a5417c30aebf71b1f3607344c6e55a

在线报名

Qq 0e895ee1de118208657ee8962d04331368d53a69568abbc9c83bde36a7c7ec59

QQ咨询

Weixin 56311fba3f158e4c702fcf5e20167874872f0768f5dc1faaf59f2914502514de

关注公众号

     20180910085305 Right jt white c66783033144eda08e2b71ff01154f847174a65b936cc684fac54283a6948db7
Weixin 56311fba3f158e4c702fcf5e20167874872f0768f5dc1faaf59f2914502514de

官方微信

     20180910085253 Right jt white c66783033144eda08e2b71ff01154f847174a65b936cc684fac54283a6948db7