teachers

师资教学

首页Jt icon e19c976303027c3a8b9725640fd6d38009de7f0d6cf24fb2d6666c67127fb55c 师资教学Jt icon e19c976303027c3a8b9725640fd6d38009de7f0d6cf24fb2d6666c67127fb55c 名师团队Jt icon e19c976303027c3a8b9725640fd6d38009de7f0d6cf24fb2d6666c67127fb55c 本页
长沙智博美术教师——田国虎

长沙智博美术教师——田国虎

毕业于湖南科技学院,美术学油画专业。

云南人,有扎实的美术基础,丰富的教学经验。工作态度端正、负责,对学生极富耐性,循循善诱,因材施教。

资讯推荐

Back top e37c1514ef2771ef99ccd0495180c324f4cfa82a342a928444913855858966b3
Fixed apply icon 0d7ece1836976d776d1c07f591e16911a6a5417c30aebf71b1f3607344c6e55a

在线报名

Qq 0e895ee1de118208657ee8962d04331368d53a69568abbc9c83bde36a7c7ec59

QQ咨询

Weixin 56311fba3f158e4c702fcf5e20167874872f0768f5dc1faaf59f2914502514de

关注公众号

     20180910085253 Right jt white c66783033144eda08e2b71ff01154f847174a65b936cc684fac54283a6948db7
Weixin 56311fba3f158e4c702fcf5e20167874872f0768f5dc1faaf59f2914502514de

官方微信

Weibo11 Right jt white c66783033144eda08e2b71ff01154f847174a65b936cc684fac54283a6948db7